Licenčni seminar za strokovne delavce v jadranju 1.2.2020

Objavljeno: sreda, 29 januar 2020 Natisni E-pošta

1.2.2020 - Licenčni seminar za strokovne delavce v jadranju

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.
 
»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«
 

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Jadralna zveza Slovenije

KRAJ:

Portorož

TERMINI IZVEDBE:
 

01.02.2020

VODJA:

Sandi Dekleva

UDELEŽENCI:
 

Ciljna skupina: zaposleni.
 
Na dogodek bo sprejetih 30 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Dogodek bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

1.Ciljna skupina: zaposleni v RS na katerem koli področju (ni pogoj zaposlitev v športu).
 2. Ustrezna usposobljenost za delo v športu na področju jadranja ali jadranja na deski:
  • Učitelj jadranja.
 • Inštruktor jadranja.
 • Trener jadranja (tudi A, B in C).
 • Učitelj jadranja na deski.
 • Inštruktor jadranja na deski.
 • Trener jadranja na deski (tudi A, B in C).

POTREBNA DOKAZILA:

Dokazilo o zaposlenosti (potrdilo ali izpit iz ajpesa ‑ za samostojne podjetnike).
 Dokazilo o ustrezni usposobljenosti bo izvajalec preveril v bazi usposobljenih kadrov.

POGOJI DOKONČANJA:

1. Zahtevana prisotnost:
  • 100 % ‑ 1. stopnja usposobljenosti (po novem zakonu o športu)
 • 50 % ‑ 2. stopnja usposobljenosti  (po novem zakonu o športu)
  2. Teoretični in/ali praktični izpit.
 Udeleženci bodo morali v sklopu seminarja opraviti teoretični in/ali praktični izpit.

PRIJAVE:
 
 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev, oddano preko spletne aplikacije na naslov http://prijave.olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok spletne prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je:
26.01.2020

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA:

Udeleženci si bodo po udeležbi in opravljenem izpitu na licenčnem seminarju pridobili/potrdili licenco za delo na področju jadranja za koledarsko leto 2020, glede na predhodno pridobljeno usposobljenost.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženci si bodo po udeležbi in opravljenem izpitu na licenčnem seminarju pridobili/potrdili licenco za delo na področju jadranja za koledarsko leto 2020, glede na predhodno pridobljeno usposobljenost.

URNIK SEMINARJA:

Urnik seminarja

 

 

 

Ogledov: 96